kostel

Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Aktuality

ZPOVĚDNÍ TÝDEN

25.03.2023


Velikonoční koncert v kostele

13.03.2023


Postní duchovní obnova

06.03.2023


FARNÍ PLES 2023

14.01.2023


Poděkování městu Holešov

09.01.2023

Poděkování městu Holešov za podporu

Děkujeme za finanční příspěvek 30.000,- Kč z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, kterým jsme v roce 2022 uhradili část nákladů na provoz v Domě u sv. Martina a nové knihy do knihovny U sv. Martina.

Na projekt Otevřené brány finančně přispívá město Holešov a Zlínský kraj. Děkujeme městu za částku 50.000,- Kč, která v roce 2022 ze 3/4 pokryla odměny průvodců.

Díky dotaci, kterou město Holešov obdrželo v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z Ministerstva kultury ČR, jsme v letošním roce mohli zrestaurovat část soch v Černé kapli. Dotace činila celkem 665.000,- Kč.

Vážíme si pomoci - jak finanční, tak i administrativní a doufáme, že tato dobrá spolupráce s vedením i zastupiteli města Holešova bude pokračovat i v dalších letech.