mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 20. 6. do 27. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 20. 6. do 27. 6. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.6.

12. neděle v mezidobí

9.30

Za živou a + rodinu Ševců

Po

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

17.00

 

Út

22.6.

 

-

 

St

23.6.

 

-

 

Čt

24.6.

slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

-

 

25.6.

 

-

 

So

26.6.

 

-

 

Ne

27.6.

13. neděle v mezidobí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·          Dnes je sbírka na opravu ve farnosti.

·          Protože dnes mají tatínkové svátek, zveme je i se svými dětmi na cyklovýlet po blízkém okolí. Sraz bude v 15 hod. u kostela v Holešově. Těšit se můžete na dobré občerstvení!

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za víru a lásku v rodinách v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·          V sobotu v 10.30 hod. bude v Tučapích slavená hodová mše svatá na živé a zemřelé občany Tučap.

·          Centrum pro rodinu Holešov pořádá od 19. do 23. července týden letních aktivit pro děti od 4 do 10 let. Program na téma „Plavba k tajemným ostrovům“ bude připraven v časovém rozmezí od 8 do 16 hod. Cena za dítě je 1000 Kč (při účasti více sourozenců 900 Kč za dítě). Přihlášky si můžete vyzvednout v Centru pro rodinu U sv. Martina v Holešově.

·          V sakristii si vyzvedněte přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné je pak prosím odevzdejte v Holešově na faře.