kostel

Kancionál

Adventní písně (odkazy na youtube)


103 - Vládce světa, 104 - Panno blahoslavená
105 - Chvalme Boha vesele, 106 - Vítej, milý Jezu Kriste
107 - Radostné to děťátko
108 - Ty jsi, Kriste, Boží Syn
109 - Z milosti tak hojné
110 - Prolom, Pane, nebesa
111 - Všichni věrní křesťané
112 - Z hvězdy vyšlo slunce
113 - Před Pána vstupujem
114 - Zdráv buď, Pane Jezu Kriste
115 – Požehnaný, velebný
116 – Jezu, skrytý v svátosti
117 - Rodičko boží vznešená
121 – Aj, slyšte z nenadání
122 – Co již dávní proroci
123 – Ejhle, přijde Pán
124 – Jak růže krásná


Vánoční písně (odkazy na youtube)


201 - Narodil se Kristus Pán
202 – Pojďte všichni k jesličkám
203 – Zvěstujem vám radost
204 – S pastýři teď o závod
205 – Vítej nám, Bože vtělený
206 – Vítej, milý Jezu Kriste
207 – Nastal přeradostný čas
208 – Čas radosti veselosti
209 – Splnilo se Písmo svaté
210 – V půlnoční hodinu
211 – Z nebe jsi přišel
212 – Všude radost
213 – Hvězda svítí nad Betlémem
214 – Z nebeské výsosti
217 – Kriste, světa Spasiteli
218 – Náš Spasitel zvěstovaný
219 – Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)
220 – Chtíc, aby spal
221 – Místo Betléma
222 – Nesem vám noviny
223 – Poslouchejte, křesťané
224 – Tichá noc
225 – Veselé vánoční hody!
226 – Vítaný buď, Ježíšku
227 – Co to znamenati má
228 – Vánoční čas nastává

Doba postní 2021


301 – Ach, můj nejsladší Ježíši
302 – Dokonáno jest
303 – Duše věrné
304 – Hořké muky
305 – Již jsem dost pracoval
306 – Když na kříži pněl Spasitel
307 – Kristus, příklad pokory
308 – Křesťanská duše
309 – Ó Kriste, v tichý postní den
310 – Poděkujme Kristu Pánu
311 – Matka pláče
312 – Nedejme se k spánku svésti
313 – Přistup, duše, v zkroušenosti
314 – Stála Matka
315 – Svatý Bože
316 – Svatý Bože, svatý Silný
317 – Svatý kříži, tebe ctíme
318A – Kriste Králi, dárce spásy
318B – Kriste Králi, dárce spásy
319 – Já chtěl bych, Bože můj
320 – Ó slyš a shlédni k nám
321 – Ó hlavo Těla církve
322 – Před tvou tváří