kostel

Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2024

05.01.2024
6. ledna          slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla
6. ledna         tříkrálové sbírka – Charita
7. ledna          první výročí křtu – žehnání dětem, rodičům a kmotrům
14. ledna       karneval pro děti
20. ledna       farní zabíjačka
27. ledna       farní ples
 
2. února         děkovná mše sv. rodičů za děti a dětí za rodiče v 18 hod.
 
20. - 22. 3.     příležitost ke svátosti smíření od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod.
24. března     koncert HKO a HChS
28. března     adorace v Getsemanech
29. - 30. 3.     noční bdění u Božího hrobu
30. března     adorace u Božího hrobu pro děti
31. března     Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. s žehnáním pokrmů
 
7. dubna        První svaté přijímání
27. dubna      děkanátní pouť
 
1. května       žehnání cyklistů – v 9 hod. u farního kostela
4. května       žehnání motorkářům
5. května       pouť ke sv. Janu Sarkandrovi
5. května       hody v Přílepích
7. května       hody v Jankovicích
11. května     hody v Martinicích – ve 14 hod.
12. května     žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
 
2. června       Boží Tělo – slavnost Těla a Krve Páně s průvodem do kostela sv. Anny
2. června        patrocinium Zahnašovice
7. června        Noc kostelů
16. června     první výročí křtu – žehnání dětem, rodičům a kmotrům
22. června     hody v Dobroticích – ve 10.30 hod.
29. června     hody v Tučapích – v 10.30 hod.
 
2. července   pouť Zahnašovic na Sv. Hostýn – v 16.30 hod.
5. července   Národní pouť na Velehradě
14. července výročí posvěcení kostela v Zahnašovicích
25. července mše sv. u sousoší sv. Anny v Jankovicích
26. července patrocinium kostela sv. Anny
28. července VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ – FARNÍ DEN - setkání staré scholy a ministrantů
28. července žehnání aut
 
15. srpna       patrocinium farního kostela
18. srpna       Holešov - pouť - farní kostel
24. srpna       hody Bořenovice
25. srpna       hody Rymice
31. srpna       Dožínky – v 10.00 hod.
 
1. září             žehnání aktovek a dětem do nového školního roku
1. září             hody Količín
26. září           adorační den farnosti Holešov
28. září           svatováclavský koncert HKO a mše svatá za starosty a zastupitele Mikroregionu
 
6. října           hody ve Všetulích
20. října         misijní neděle (misijní koláč)

1. listopadu               slavnost Všech svatých
3. listopadu               Hubertská mše svatá v 9.30 hod.
3. listopadu               pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Holešově a v Martinicích
11. listopadu             svatomartinské oslavy
27. listopadu             adorační den farnosti Třebětice
30. listopadu             žehnání adventních věnců s koncertem HKS
 
8. prosince                Mikuláš pro děti ve farním kostele
15. prosince              žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
21. prosince              pomazání nemocných
18. – 20. 12.              předvánoční svátost smíření
24. prosince             15 hodin mše svatá pro děti
24. prosince             "půlnoční" mše sv. na oslavu Kristova narození ve 22 hod.
25. prosince              vánoční koncert HKO a HChS
27. prosince              svatojánské žehnání vína

 
Pastorační plán bude postupně doplňován a aktualizován.