velikonoce

Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2021

26.02.2021
první polovina ledna           tříkrálové sbírka – Charita - online
6. ledna         slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla
 
2. února         děkovná mše sv. rodičů za děti a dětí za rodiče v 18 hod.
 
22. - 26. 3.    příležitost ke svátosti smíření od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod.
 
1. dubna        adorace v Getsemanech
2. - 3. 4.         noční bdění u Božího hrobu
4. dubna        Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. s žehnáním pokrmů
 
1. května       žehnání cyklistů – v 9 hod. u farního kostela
 
6. června       první svaté přijímání
 
Vzhledem k nejisté pandemické situaci neuveřejňujeme akce na další období. Změní-li se
v dohledné době situace k lepšímu, budeme pastorační plán postupně doplňovat.
 
Pravidelné pobožnosti ve farním kostele:
ADORACE před Nejsvětější Svátostí:
-          každý první pátek v měsíci od 8 do 17.30 hod.
-          každý čtvrtek od 18.15 do 19 hod. (kromě čtvrtku před prvním pátkem v měsíci)
-          každé čtvrté úterý v měsíci od 18 do 19 hod. (modlitba za rodiny a farnost)
 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
v době postní
-          v pátek od 17.30 hod. (mimo první pátek v měsíci)
-          v neděli v 15 hod.
 
 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
v květnu každý den v 17.30 hod. ve farním kostele
Svaté přijímání po dobu nouzového stavu můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.