kostel kostel

Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2022

07.03.2022

Pastorační plán na rok 2022

 
6. ledna         slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla
9. ledna         tříkrálové sbírka – Charita
22. ledna       farní zabíjačka
 
2. února        děkovná mše sv. rodičů za děti a dětí za rodiče v 18 hod.
 
12. března    Postní rekolekce – P. Miroslav Jáně (pořádá CpR)
 
4. - 8. 4.         příležitost ke svátosti smíření od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod.
10. dubna     koncert HKO a HChS – Joseph Haydn - Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži
14. dubna     adorace v Getsemanech
15. - 16. 4.     noční bdění u Božího hrobu
16. dubna     adorace u Božího hrobu pro děti
17. dubna     Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. s žehnáním pokrmů
24. dubna     První svaté přijímání
 
1. května       žehnání cyklistů – ve 14 hod. u farního kostela
8. května       Pouť ke sv. Janu Sarkanderovi
8. května       žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
11. května    30. výročí založení Charity
14. května    hodny Martinice
15. května    dny města
21. května    750 let obce Přílepy – mše sv. v 9.30 hod.
29. května    patrocinium Zahnašovice
květen           mše svatá v Jankovicích
 
12. června     první výročí křtu – žehnání dětem, rodičům a kmotrům
19. června     Boží Tělo – slavnost Těla a Krve Páně s průvodem do kostela sv. Anny
25. června     Tučapy - hody
červen           hody Dobrotice
 
5. července   Národní pouť na Velehradě
10. července výročí posvěcení kostela v Zahnašovicích
24. července VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ – FARNÍ DEN - setkání staré scholy a ministrantů
24. července žehnání aut
 
14. srpna       Holešov - pouť - farní kostel
20. srpna       hody Bořenovice
21. srpna       pouť Rymice
28. srpna       Dožínky
 
4. září             žehnání aktovek a dětem do nového školního roku
4. září             hody Količín
10. září          pouť děkanátu za obnovu rodin do Olomouce
26. září          adorační den farnosti Holešov
28. září          svatováclavský koncert HKO a mše svatá za starosty a zastupitele Mikroregionu
28. září          svatováclavský turnaj v kopané
 
2. října           Všetulská pouť
9. října           děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání Olomouc
24. října         misijní neděle (misijní koláč)
31. října         pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a v Martinicích v 15 hod.
 
1. listopadu              slavnost Všech svatých
6. listopadu              Hubertská mše svatá v 9.30 hod.
6. listopadu              pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Holešově a v Martinicích
11. listopadu                       svatomartinské oslavy
26. listopadu                       žehnání adventních věnců s koncertem HKS
27. listopadu                        adorační den farnosti Třebětice
 
4. prosince    Mikuláš pro děti ve farním kostele
11. prosince žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
14. – 20. 12. předvánoční svátost smíření
17. prosince pomazání nemocných
24. prosince 15 hodin mše svatá pro děti
24. prosince "půlnoční" mše sv. na oslavu Kristova narození ve 22 hod.
25. prosince vánoční koncert HKO a HChS
27. prosince svatojánské žehnání vína
31. prosince děkovná mše sv. farnosti se svátostným požehnáním
 
Pastorační plán bude postupně doplňován a aktualizován.