kostel

Historie knihovny

Historie Knihovny u sv. Martina

Knihovna zahájila svou činnost v listopadu roku 1990. Bylo schváleno, že jedna místnost bude sloužit nejen výuce náboženství, ale i knihovně. Byla vyhlášena sbírka a získalo se 30 knih: některé z krásné, jiné z naučné literatury. Stav byl zvyšován všemi možnými způsoby. Šatník, ve kterém byly knihy uloženy, brzy nestačil. Musely se stavět na lavice podél stěny. Po jeden a půl roce byl postaven první regál (kovový). V dalším roce přibyl regál z fary, a když v roce 1995 byla odstraněna tabule a lavice, byly všechny stěny obloženy regály a naplněny duchovní a světonázorovou literaturou, beletrií a periodiky.

Knihovnice připravovala soupis potřebných nebo žádaných knižních jednotek a pan děkan je podle možností nakupoval. Knihy jsou baleny do folií, opatřeny knižním lístkem a uloženy podle obsahové charakteristiky titulů.

K 31.12.2010 zahrnovala knihovna celkem 7720 knih členěných do 60 oddílů. Zřizovatelem je Římskokatolická farnost v Holešově. Knihovna je financována jednak z jejího rozpočtu, dále na provoz přispívá každoročně město Holešov v rámci tzv. Akce milion a také spoluobčané svými dary zvyšují fond knihovny.

Knihovna shromažďuje, absenčně či prezenčně zdarma půjčuje naučnou literaturu, beletrii, duchovní četbu, noviny a časopisy aj. Součástí knihovny je i malá čítárna. V roce 2006 byl proveden elektronický katalog knihovny, což usnadnilo a zrychlilo vyhledávání požadované literatury.

Ne každý čtenář je výhradně zaměřen na náboženskou a duchovní četbu. Mladí čtenáři většinou žádají to, co potřebují do školy, dále příběhy, psychologické náměty, partnerské vztahy a útlé knížečky. Lidé dříve narození upřednostňují oddechovou četbu a k tomu si vybírají knihu, která je duchovním cvičením či potěšením pro jejich duši.