Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 29. 8. do 5. 9. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 29. 8. do 5. 9. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.8.

22. neděle v mezidobí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

30.8.

 

-

 

Út

31.8.

 

-

 

St

1.9.

 

-

 

Čt

2.9.

 

-

 

3.9.

památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

-

 

So

4.9.

 

-

 

Ne

5.9.

23. neděle v mezidobí

9.30

Za + tatínka Ludvíka Galetu, manželku, sestry a jeho rodiče

·          V pondělí bude návštěva nemocných. Kdyby někdo chtěl nahlásit svého nemocného, ať to prosím učiní po mši svaté

·          Ve středu po večerní mši svaté se uskuteční ve farním kostele v Holešově setkání rodičů a dětí, které se budou v tomto školním roce připravovat na první svaté přijímání (čtvrtá třída).

·          Ve čtvrtek bude v 18 hod. mše svatá v latině ve farním kostele.

·          Příští neděli budeme žehnat školní aktovky a také dětem do nového školního roku.