mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 30. 5. do 6. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 30. 5. do 6. 6. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

30.5.

slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

11.00

Za Terezku, živou a + rodinu Němcovu a Piknovu

Po

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

-

 

Út

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

-

 

St

2.6.

 

-

 

Čt

3.6.

slavnost Těla a Krve Páně

17.00

Za + Marii a Vojtěcha Foukalovy a živou rodinu Jaškovu

4.6.

První pátek v měsíci

-

 

So

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

-

 

Ne

6.6.

10. neděle v mezidobí

11.00

Za živé + farníky a dobrodince farnosti

·          Při sbírce na církevní školy jsme minulou neděli vybrali celkem 4.843 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·          V sobotu se uskuteční eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn po mši svaté, která začne v 8.30 hod. v kostele sv. Jiljí.