mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 5. do 30. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 5. do 30. 5. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.5.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za požehnání pro rodinu Dujkovu, Darebníčkovu a + rodinu Vyvlečkovu

8.00

Za + Josefa Křížka, dva bratry, rodiče a živou rodinu

9.30

Za Boží požehnání pro vedení a občany Holešova a občany a vedení partnerských měst.

Za + rodiče Mičkovy, živou a + rodinu

18.00

Za dar zdraví pro manžela za celou rodinu

Po

24.5.

památka Panny Marie, Matky církve

18.00

Za požehnání, dary Ducha Svatého a Boží vedení pro Anetku

Út

25.5.

 

6.30

 

St

26.5.

památka sv. Filipa Neriho, kněze

18.00

Za + Josefa a Vilemínu Pálkovy a duše v očistci

Čt

27.5.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za + Máriu Sovadinovou a rodiče Vlastu a Ludvíka Sovadinovy

28.5.

 

7.30

Za + Stanislava a Jiřího Lochmana, rodinu Hrdličkovu, Lochmanovu a Tvarůžkovu

18.00

Za rodinu Svobodovu

So

29.5.

 

7.30

Za + Otu a Bedřišku Markovy a + dceru Marii

Ne

30.5.

slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + Rudolfa Spáčila a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Josefa a Ludmilu Páleníčkovy, jejich dcery Ludmilu a Marii a duše v očistci

9.30

Za děti, které poprvé přijmou svaté přijímání
a za jejich rodiny
Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za Antonína a Marii Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

·          Dnes je sbírka na církevní školství.

·          Centrum pro rodinu zve v úterý všechny ke společné modlitbě za rodiny. Adorace začne hned po májové pobožnosti.

·          Od pondělí do pátku pořádá Charita Holešov humanitární sbírku šatstva na Dlažánkách u Zahrádkářů. Podrobnosti najdete na plakátku.

·          V sobotu po mši svaté v 8.30 hod. bude velký úklid kostela sv. Anny. Máme sice domluvené obětavé ženy na úklid kostela, ale kdyby se ještě chtěl připojit je vítán.

·          Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. bude slavnost prvního svatého přijímání.

·          Děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky na nový pohon zvonů a nová okna na faře