mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Holešově od 9. 5. do 16. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 9. 5. do 16. 5. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za + manžela, dvoje rodiče a sourozence

8.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

Po

10.5.

 

18.00

Za Zdenu a Rostislava Jurčíkovy a rodinu Jurčíkovu

Út

11.5.

 

6.30

Na poděkování za dar života s prosbou o zvládnutí těžké zkoušky a Boží požehnání pro celou rodinu

St

12.5.

 

18.00

Za + Josefa Navrátilíka, Aloise Sedláře a Stanislava Štěpána

Čt

13.5.

 

18.00

Za + manžele Rozsypalovy, živou a + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání

14.5.

svátek sv. Matěje, apoštola

7.30

Za + rodiče Františka a Andělu Doleželovy a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Jančíkovu a Navrátilovu

So

15.5.

 

7.30

Za + rodinu Havlovu a Bubílkovu s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu

Ne

16.5.

slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7.00

Za + Stanislava Navrátila a živou a + rodinu

8.00

Za + Jindřišku a Jaroslava Rozsypalovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Jaroslava Kužela, živou a + rodinu Kuželovu a Vybíralovu

18.00

Za Žofii a Milana Fuksovy, dva syny a živou rodinu

·          Svaté přijímání můžete přijmout dnes po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Ve čtvrtek prosím o setkání nové uklízecí party – sejdeme se po večerní mši na faře.

·          V pátek 14. května v Jankovicích v 17.30 hod bude žehnání plastiky Panny Marie v Lipinách, poté bude sloužená mše sv. za občany Jankovic, podle počasí v sále nebo v hájíčku.

·          V pátek v 19 hod. bude setkání biřmovanců U sv. Martina.

·          Tělovýchovná jednota Orel Holešov Vás srdečně zve na Sarkandrovskou pouť, která se koná v sobotu 15. května. Začínáme mší svatou v 7.30 hod., po které se pěší poutníci vydají po známé trase na Svatý Hostýn, kde v bazilice v 15 hod. proběhne závěrečné požehnání. Pro unavené poutníky je zajištěn autobus, který je v 16 hod. odveze zpět do Holešova. Méně pohybliví se mohou na Sv. Hostýn dopravit autobusem, který bude odjíždět ve 13 hodin ze Všetul od zvonice a 13.10 hod. ze zastávky u zámku. Účast krojovaných vítána.