velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 4. do 2. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 4. do 2. 5. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.4.

4. neděle velikonoční

7.00

Za + Emilii a Františka Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Chytilovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Ludmilu a Jaroslava Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Na poděkování za společný život s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Po

26.4.

 

18.00

Za psychické uzdravení kamarádky

Út

27.4.

 

6.30

Za nemocnou Marcelu Ulrychovou

St

28.4.

 

18.00

Na poděkování za 88 let života s prosbou o zdraví, pomoc a Boží ochranu v rodině

Čt

29.4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

7.30

Za + rodinu Skácelíkovu a Pokornou

30.4.

 

7.30

Za + manžela, rodiče, bratra a duše v očistci

18.00

Za rodiče Metoděje a Marii Číhalovy a vnuka Ladislava Čáníka

So

1.5.

 

8.00

Za + Jindřicha Kučeru a živou rodinu

Ne

2.5.

5. neděle velikonoční

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za Lenku, Evu, Václava, Dominika a jejich rodiny

18.00

Za + manželku Anežku Mrázkovou, živou rodinu a duše v očistci

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Dnes je sbírka na křesťanská média.

·          Děkujeme dárci za finanční dar 10.000 Kč.

·          Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě před Nejsvětější svátostí za naše rodiny v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·          Příprava na 1. svaté přijímání se bude konat ve středu v 18.30 hod. na faře.

·          V sobotu v 9 hod. bude před farním kostelem žehnání všem cyklistům.