velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 18. 4. do 25. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 18. 4. do 25. 4. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

18.4.

3. neděle velikonoční

7.00

Za + Zdenku a Bohumila Viktorinovy

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Věru Miklovou a duše v očistci

18.00

Za + Jaroslava Vaculíka a celou rodinu

Po

19.4.

 

18.00

Za + rodinu Pospíšilovu, + rodiče a živou rodinu Horákovu

Út

20.4.

 

6.30

Za Boží pomoc při uzdravení členů rodiny

St

21.4.

 

18.00

Na poděkování za 30 let společného života, za dar víry s prosbou o ochranu Panny Marie

Čt

22.4.

 

7.30

Na poděkování za 25 let manželství s prosbou o Boží požehnání

23.4.

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

7.30

Za + rodiče Sehnálkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Slavíkovu, Pražákovu a duše v očistci

So

24.4.

 

7.30

Za + rodiče Horákovy, Zapletalovy, Jaroslava, Ludmilu, Marii, Antonína a živou rodinu

Ne

25.4.

4. neděle velikonoční

7.00

Za + Emilii a Františka Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Chytilovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Ludmilu a Jaroslava Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Na poděkování za společný život s prosbou o Boží požehnání do dalších let

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Příští neděli bude sbírka na křesťanská média

·          Hledáme ochotné ženy, které by se zapojily do úklidu kostela. Stávající skupinka by uklízela jednou za dva týdny v pátek a druhá skupinka jednou za dva týdny v sobotu dopoledne. Pokud se můžete zapojit, prosím nahlaste se co nejdříve v sakristii nebo ve farní kanceláři. Děkujeme.

·          Farní knihovna opět otevírá: každou středu od 15 do 17 hod. a pátek od 15 do 17.30 hod. v domě U sv. Martina.