velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 11. 4. do 18. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 11. 4. do 18. 4. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.4.

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodinu Jasenských

Po

12.4.

 

18.00

Za + Blanku Hudcovou a duše v očistci

Út

13.4.

 

6.30

 

St

14.4.

 

18.00

Za rodinu Malošíkovu, dar zdraví, Boží požehnání, živou a + rodinu

Čt

15.4.

 

7.30

 

16.4.

 

7.30

Za + rodiče Ponížilovy, dcery, syny, zetě, vnuky a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Doleželovu, Tkadlčíkovu, Sichálkovu a duše v očistci

So

17.4.

 

7.30

Za + manžele Zdenka a Jarmilu Bradíkovy a + manžele Inocence a Františku Pozziovy

Ne

18.4.

3. neděle velikonoční

7.00

Za + Zdenku a Bohumila Viktorinovy

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Věru Miklovou a duše v očistci

18.00

Za + Jaroslava Vaculíka a celou rodinu

·          Při sbírce na kněžský seminář jsme minulou neděli vybrali 19.785 Kč. Na Svatou zemi v průběhu velikonočního třídenní jsme vybrali 10.279 Kč a na postní almužnu jste věnovali celkem 25.292 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.