kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 7. do 14. 7. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 7. do 14. 7. 2024

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za + Ignáce a Růženu Urbanovy a + dceru Bohumilu

8.00

Za živé a + občany z Tučap

9.30

Na poděkování za 85 let života, dar zdraví a Boží ochranu a pomoc

18.00

Za + Antonína a Marii Sedláčkovy a živou rodinu

Po

8.7.

 

18.00

Za spásu duše + Vlasty Hrachovcové z Jankovic

Út

9.7.

 

6.30

Na poděkování za 55 let společného života, za živou a + rodinu

St

10.7.

 

18.00

Za + Annu Žourkovou, manžela, syna, rodiče a živou rodinu

Čt

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7.30

Za Boží požehnání pro děti a vnuky a za šťastný návrat domů

12.7.

 

7.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další pomoc a duše v očistci

18.00

Za + Vilemínu a Josefa Pálkovy a duše v očistci

So

13.7.

 

7.30

Za + rodinu Staňkovu a živou rodinu Bartoškovu

Ne

14.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Hruškovy a živou rodinu

8.00

Za rodiče Marii a Františka Janalíkovy ze Všetul, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za 50 let života, pomoc a ochranu Boží do dalších let

·          Děkujeme dárci za finanční dar 5.000 Kč.

·          V sobotu přijmou svátost manželství v našem kostele Zbyněk Šenkeřík ze Střelné a Petra Ponížilová z Holešova.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Farnost Francova Lhota a náš nový pan děkan nabízí volná místa na zájezd do Dolomit. Ubytování bude v poutním domě Velehrad ve sv. Martinu. Termín od 24. do 31. srpna. Cena ubytování 25 Eur za noc na osobu. Jízdné 3 000 Kč. Kontaktní telefon 732 749 499.