kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 6. do 7. 7. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 6. do 30. 6. 2024

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče

8.00

Za + Jiřího Ponížila, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

Po

1.7.

 

18.00

Za + Libuši Palovou, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Út

2.7.

 

6.30

Za nemocné ve farnosti Holešov, Rymice a Třebětice

St

3.7.

svátek sv. Tomáše, apoštola

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

Čt

4.7.

 

7.30

Za Boží požehnání a ochranu Pannu Marie pro vnoučata a jejich rodiče

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

8.00

Za + P. Josefa Šenkyříka, živou a + rodinu Šenkyříkovu ze Všetul

18.00

Za + Pavlu Fuksovou u prvního výročí úmrtí

So

6.7.

 

8.00

Za + rodiče a za dary Ducha svatého pro živou rodinu

Ne

7.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za + Ignáce a Růženu Urbanovy a + dceru Bohumilu

8.00

Za živé a + občany z Tučap

9.30

Na poděkování za 85 let života, dar zdraví a Boží ochranu a pomoc

18.00

Za + Antonína a Marii Sedláčkovy a živou rodinu

·          Dnes od 14 hod. zveme všechny farníky na oslavu narozenin otce Jerzyho a otce Krzysztofa na farní zahradu. Kromě dobrého jídla a pití bude hrát také cimbálová muzika Včelaran a dechová hudba Topolanka. Pro děti bude také skákací hrad a točená zmrzlina.

·          Ve středu budeme navštěvovat nemocné v Tučapech, Přílepech a Martinicích, ve čtvrtek navštívíme nemocné v Holešově

·          V pátek celodenní adorace NSO NEBUDE! Zpovídat se bude hodinu přede mší svatou.

·          Farní knihovna bude přes prázdniny zavřená.

·          Čtvrteční adorace o prázdninách nebudou.

·          Od tohoto týdne budou mše svaté v úterý a ve čtvrtek ráno v kostele sv. Anny. Latinská mše sv. bude ve farním kostele.