kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 9. 6. do 16. 6. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 9. 6. do 16. 6. 2024

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.6.

10. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + sestry, jejich manžele a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Olgu Rektoříkovou, manžela, živou a + rodinu

Po

10.6.

 

18.00

Za + Marii a Metoděje Číhalovy

Út

11.6.

památka sv. Barnabáše, apoštola

6.30

Za dary Ducha svatého pro kněze a svatou církev

St

12.6.

 

18.00

Za kamarádku Janu Malénkovou, živou rodinu a duše v očistci

Čt

13.6.

památka sv.Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

7.30

Za + Františka a Marii Filipíkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

14.6.

 

7.30

Za živou a + rodinu Ševčíkovu

18.00

Za + Antonína Ryšku a živou rodinu

Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro všechny narozené v roce 1964

So

15.6.

 

7.30

Za rodiče Navrátilovy a Míkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

16.6.

11. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Dujkovu a Vyvlečkovu a duše v očistci

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za syna Tomáše, rodinu Zapletalovu a Palovu, živou a + rodinu

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a duše v očistci

·          Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina v 15.30 hod.

·          V pátek v 19 hod. bude další pokračování vzdělávání ve víře v domě U sv. Martina.

·           14. června v 18.00 hod. zveme všechny letošní 60tníky na děkovnou mši svatou za dar života. Po mši svaté bude ve farním dvoře setkání ročníku 1964 s přípitkem a malým občerstvením.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.