kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 2. 6. do 9. 6. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 6. do 9. 6. 2024

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.6.

9. neděle v mezidobí

7.00

Za + prarodiče a jejich potomky

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala, Aloise Beutela, živou rodinu a za uzdravení Jirky Němčíka

9.30

Za + rodiče Chytilovy a živou rodinu

18.00

Za + Antonína Kučeru, živou rodinu a duše v očistci

Po

3.6.

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.00

Za Boženu Šestákovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Út

4.6.

 

6.30

Na dobrý úmysl

St

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00

Na poděkování za 25 let společného života

Čt

6.6.

 

7.30

Za + rodiče, dvě sestry, živou rodinu, za dar zdraví, víru a vztahy v rodině

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ za živou a + rodinu Marušákovu

7.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.30

Za nemocné farností Holešov, Rymice a Třebětice

18.00

Za živou a + rodinu Kunderovu a Váňovu

So

8.6.

památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

7.30

Za + Aloise a Marii Pospíšilíkovy a Zdeňku z Tučap

Ne

9.6.

10. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + sestry, jejich manžele a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Olgu Rektoříkovou, manžela, živou a + rodinu

·          Od dnešní neděle budou večerní mše svaté každou neděli slaveny v kostele sv. Anny.

·          V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          Ve čtvrtek navštívíme nemocné v Holešově a v pátek v Tučapech Přílepech a Martinicích

·          V pátek se bude konat Noc kostelů. Program bude probíhat od 19.00 hod. v kostele sv. Anny. Večerní mše svatá bude ve farním kostele.

·          Příští sobotu přijmou svátost manželství David Spurný z Přílep a Pavlína Kopřivová z Přílep.

·          14. června v 18.00 hod. zveme všechny letošní 60tníky na děkovnou mši svatou za dar života. Po mši svaté bude ve farním dvoře setkání ročníku 1964 s přípitkem a malým občerstvením.