kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 29. 10. do 5. 11. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 29. 10. do 5. 11. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Miklíkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Miroslava Navrátila mladšího z Tučap a rodiče

9.30

Za + Marii a Jaromíra Filipíkovy, Pavla Syřenu a živou rodinu

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadalu a živou rodinu

Po

30.10.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy, Zámečníkovy, živou a + rodinu

Út

31.10.

 

6.30

Za + Miladu Mlýnkovou, + Mirka Mlýnka a rodiče Mlýnkovy

St

1.11.

slavnost VŠECH SVATÝCH

7.30

Za + rodiče, prarodiče z obou stran a příbuzenstvo

18.00

Za + Jiřího Procházku, živou a + rodinu

Čt

2.11.

vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

7.30

Za + Pavla Staňka a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Bartoškovy a Blehovy, a prarodiče z obou stran

3.11.

První pátek v měsíci

7.30

Za + Vlastika Odložilíka a duše v očitci

18.00

Za + manžela, jeho sestru s manželem, dvoje rodiče, živou a + rodinu

So

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

7.30

Za + rodinu Bakalíkovu, Plachou a duše v očistci

Ne

5.11.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Popelkovu, Sádovskou a duše v očistci

8.00

Za + Olgu a Josefa Sedlaříka a živou rodinu

9.30

Za živé a + myslivce

18.00

Na úmysl dárce

·          Při sbírce na misie jsme minulou neděli vybrali celkem 39.920,- Kč. Výtěžek misijního koláče byl 8.250,- Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať!

·          V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích, Přílepích a Martinicích.

·          V sobotu se bude konat v Holešově v domě U svatého Martina v 18 hodin děkanátní Talkshow na téma: Jak aktivněji prožívat svůj vztah k Bohu jako Otci? Můžete se těšit na tři hosty - jáhna Jana Kotase, Míňu Maliňákovou a sestru boromejku Vilmu. Více informací na plakátku.

·          Příští neděli bude sbírka na Charitu.

·          Příští neděli bude v 15 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a Martinicích.