kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 22. 10. do 29. 10. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 22. 10. do 29. 10. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.10.

29. neděle v mezidobí

 

MISIJNÍ NEDĚLE

7.00

Za živou a + rodinu Dědičíkovu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Za Františka Sedlaříka, živou a + rodinu

18.00

Za + rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

Po

23.10.

 

18.00

Za + Oldřicha Brázdila, rodiče, prarodiče a živou rodinu

Út

24.10.

 

6.30

Za + rodiče, za dary Ducha Svatého pro živou rodinu a kamarádku

St

25.10.

 

18.00

Za + Marii Chotovou a rodiče Havlíkovy

Čt

26.10.

 

7.30

Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran a duše v očistci

27.10.

 

7.30

Za mír na Ukrajině a Izraeli a za oběti těchto válečných konfliktů

18.00

Za + Jaroslavu a Karla a bratra Karla Janalíkovy

So

28.10.

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

7.30

Na úmysl dárce

Ne

29.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Miklíkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Miroslava Navrátila mladšího z Tučap a rodiče

9.30

Za + Marii a Jaromíra Filipíkovy, Pavla Syřenu a živou rodinu

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadalu a živou rodinu

·          Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 29.850 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Dnes po mši sv. si můžete zakoupit misijní koláčový balíček. Výtěžek bude věnován na misie. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili!

·          Dnes je sbírka na misie.

·          Centrum pro rodinu zve v úterý od 18 hod. do farního kostela všechny ke společné modlitbě před NSO za naše rodiny.

·          Zveme všechny, kteří chtějí prohloubit své křesťanské vzdělání, ke společnému setkání v pátek v 19 hod. do domu U sv. Martina. Začneme pěkně od Adama…

·          Papež František vyhlásil v pátek 27.10.2023 den modlitby a celodenní půst za ukončení války mezi Izraelem a Hamásem. Už ve čtvrtek v 18.00 hod. při adoraci se budeme modlit na tento úmysl.

·          V sobotu 4.listopadu se bude konat v Holešově v Domě U Svatého Martina v 18:00 hodin děkanátní Talkshow na téma: Jak aktivněji prožívat svůj vztah k Bohu jako Otci? Můžete se těšit na tři hosty - jáhna Honzu Kotase, Míňu Maliňákovou a sestru boromejku Vilmu. Více informací na plakátku.