kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 9. do 24. 9. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 9. do 24. 9. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče

8.00

Za + Jiřího Matochu, živou a + rodinu

9.30

Za + Jana Nohýla a jeho rodiče

18.00

Za + Františku a Josefa Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

Po

18.9.

 

18.00

Za + Marii Papežovou a celé příbuzenstvo u příležitosti 100. výročí narození

Út

19.9.

 

6.30

Za otce Josefa, sestru Mirku a Lenku a Boží pomoc

St

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

18.00

Za + Karla Beňu, živou rodinu a duše v očistci

Čt

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7.30

Za Boží požehnání pro maminku Hanu, za víru, odpuštění a usmíření v rodině

22.9.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou za dar zdraví

18.00

Za Vladimíra a Jaroslavu Zemánkovy, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

So

23.9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.30

Na úmysl dárce

Ne

24.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Němcovu a duše v očistci

8.00

Za + Annu Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

18.00

Na poděkování za 33 let manželství, za syna, dceru a vnuka

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Od zítřka začne vyučování náboženství v domě U sv. Martina.

·          Ve středu v 15.30 hod. zveme všechny seniory na společné setkání do domu U sv. Martina. O světovém setkání mládeže v Lisabonu nám přijde povídat Aneta Rektoříková.

·          Ve středu po večerní mši svaté bude setkání dětí, které se v letošním roce budou připravovat ke svátosti smíření. Setkání se bude konat na faře.

·          V sobotu přijmou svátost manželství ve farním kostele Jakub Král z Bystřice p. Host. a Eva Janotová z Bystřice p. Host.

·          V sobotu přijmou svátost manželství v kostele v Dolním Němčí Pavel Plachý z Holešova a Petra Bezděková ze Zlína Malenovic.

·          V sobotu 21. října se bude konat pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská povolání ve Štípě. Nevíme, zda má cenu objednávat autobus, proto prosíme případné zájemce o společnou dopravu, aby se zapsali na seznam mezi lavicemi co nejdříve.