kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 9 do 17. 9. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 9. do 17. 9. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.9.

23. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Slavíkovu, Pražákovu, Boží ochranu a duše v očistci

Po

11.9.

 

18.00

Za + manžela a živou rodinu Ryškovu

Út

12.9.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

13.9.

památka sv. Jana Zaltoústého, biskupa a učitele církve

18.00

Za + manžele Malošíkovy, živou a + rodinu

Čt

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

7.30

Na úmysl dárce za Boží požehnání pro rodinu Sklenářovu, Pospíšilovu a uzdravení manžela

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

7.30

Za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

18.00

Za + Ludmilu Chytilovou, Štěpánkovou, Palkovou a jejich manžely

So

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

7.30

Na poděkování za dar života

Ne

17.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče

8.00

Za + Jiřího Matochu, živou a + rodinu

9.30

Za + Jana Nohýla a jeho rodiče

18.00

Za + Františku a Josefa Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

·          Zájemci o přípravu na křest a sv. přijímání, přijďte prosím ve čtvrtek v 19 hod. na faru, abychom se domluvili na přípravách.

·          Vyučování náboženství začneme v týdnu od 18. září.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.

·          Setkání seniorů proběhne až ve středu 20. září v obvyklém čase.