kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 27. 8. do 3. 9. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 27. 8. do 3. 9. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodinu Pavelcovu a Škrabalovu

8.00

Za vnoučata a jejich blízké s prosbou o zdraví, pomoc a ochranu Boží

9.30

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + bratry Jindřicha a Zdeňka Doleželovy, jejich rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Po

28.8.

Památka
sv. Augustina, biskupa a učitele církve

18.00

Za + manžele Tkadlčíkovy, syna, dvoje rodiče, tetu a její celou živou a zemřelou rodinu

Út

29.8.

Památka umučení
sv. Jana Křtitele

6.30

Za + rodiče z obou stran

St

30.8.

 

18.00

Za Boží požehnání a ochranu pro rybáře, kteří jedou do Norska

Čt

31.8.

 

7.30

Za + Libuši Šenkyříkovou

1.9.

První pátek v měsíci

7.30

Za dar moudrosti a rozumu a ostatní potřebné dary Ducha Svatého

18.00

Za + Vlaďku Matelovou

So

2.9.

DOŽINKY MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO

9.30

Dožínková mše svatá za zemědělce a na poděkování za letošní úrodu

Ne

3.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Herzánovy a Stoklasovy a celou živou a zemřelou rodinu

8.00

Na poděkování za dožitých 80 let a zdraví pro celou rodinu

9.30

Za + manžela, rodiče a živou rodinu.

18.00

Za dar víry, pokoje a Boží požehnání pro rodinu

·          V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na rok 2024.

·          Přihlášky do náboženství jsou vzadu za lavicemi nebo ve farní kanceláři. Prosím odevzdejte je nejlépe do konce prázdnin. Předběžný rozvrh hodin visí na vratech v předsíni kostela nebo také na internetových stránkách farnosti.

·          V brzké době začneme přípravu dospělých ke svátosti křtu nebo k 1. svatému přijímání. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem připravit se na tyto svátosti, povzbuďte ho, případní zájemci ať se hlásí u kněží.

·          V pátek bude celodenní adorace. Na stolu mezi lavicemi je seznam adorační služby, prosím zapište se. Od 15.00 hod. bude příležitost ke svátostí smíření.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech, Přílepech a Martinicích.

·          V sobotu jste všichni pozvání na dožínky mikroregionu Holešovsko. Dožínková mše svatá s předchozím dožínkovým průvodem v 9.30 hod. Pokračování dožínkových oslav v zámeckém parku.

·          Za týden v neděli při bohoslužbách požehnáme školní aktovky a žáky k novému školnímu roku.