kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 20. 8. do 27. 8. do 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 20. 8. do 27. 8. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.8.

20. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Murinovy a + vnuka Petra

8.00

Za žopskou mládež a živé a + občany ze Žop

9.30

Za živé a + příslušníky 7. výsadkového pluku zvláštního určení Holešov

18.00

Za + syna Martina Nováka, živou a + rodinu a duše v očistci

Po

21.8.

památka sv. Pia X., papeže

18.00

Za + manžele Janečkovy, dvoje rodiče, Zdeňka, živou a + rodinu

Út

22.8.

památka Panny Marie Královny

6.30

Za dar uzdravení pro Lenku

St

23.8.

 

18.00

Za + Františka Krajcara, P. Vladimíra Segeta  rodinu Zuzincovu a Segetovu

Čt

24.8.

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7.30

Za pravnučku Verunku, Gabinku a Viktorku, a za pravnuka Patrika a rodiče

25.8.

 

7.30

Za + Františka Bartoška a mír na Ukrajině

18.00

Za + Stanislava Sadila a živou rodinu

So

26.8.

 

7.30

Za + rodiče, jejich sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

Ne

27.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodinu Pavelcovu a Škrabalovu

8.00

Za vnoučata a jejich blízké s prosbou o zdraví, pomoc a ochranu Boží

9.30

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + bratry Jindřicha a Zdeňka Doleželovy, jejich rodiče, živou rodinu a duše v očistci

·        Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 21.362,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Děkujeme také dárci za 10.000,- Kč na opravy ve farnosti.

·        V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na rok 2024.

·        Přihlášky do náboženství jsou vzadu za lavicemi nebo ve farní kanceláři. Prosím odevzdejte je nejlépe do konce prázdnin. Předběžný rozvrh hodin visí na vratech v předsíni kostela nebo také na internetových stránkách farnosti.

·        V sobotu 26. srpna hodlají ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích uzavřít církevní manželství David Petrla z Martinic a Michaela Chlápková ze Žákovic. Pokud by někdo věděl o jakékoliv kanonické překážce bránící uzavření tohoto manželství, nechť tuto skutečnost neprodleně oznámí duchovnímu správci farnosti.

·        V brzké době začneme přípravu dospělých ke svátosti křtu nebo k 1. svatému přijímání. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem připravit se na tyto svátosti, povzbuďte ho, případní zájemci ať se hlásí u kněží.