kostel

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 21. 5. do 28. 5. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 21. 5. do 28. 5. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.5.

7. neděle velikonoční

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

22.5.

 

-

 

Út

23.5.

 

-

 

St

24.5.

 

17.00

Za + rodinu Potůčkovu a Klimečkovu

Čt

25.5.

 

-

 

26.5.

památka sv. Filipa Neriho, kněze

-

 

So

27.5.

 

-

 

Ne

28.5.

slavnost Seslání Ducha Svatého

8.00

Za živou a + rodinu Fuksovu

·          Při sbírce na pronásledované křesťany jsme minulou neděli vybrali 3.260 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě před Nejsvětější svátostí za naše rodiny v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·          Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

·          V pátek 2. června se koná Noc kostelů. Také farní kostel v Holešově bude do této akce zapojený. Těšit se můžete na divadelní představení Osobní příběh a také na koncert Holešovského komorního orchestru. Program si můžete přečíst na farních nástěnkách nebo na webových stránkách farnosti.