kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 21. 5. do 28. 5. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 5. do 28. 5. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.5.

7. neděle velikonoční

 

7.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

8.00

Za + Josefa Křížka, dva bratry, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Pálkovy a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Mičkovy, živou a + rodinu

Po

22.5.

 

18.00

Za + manžele Rozsypalovy, živou a + rodinu

Út

23.5.

 

6.30

Za ochranu Boží pro vnučku

St

24.5.

 

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

Čt

25.5.

 

7.30

Za + rodiče a bratra

26.5.

památka sv. Filipa Neriho, kněze

7.30

Za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro těžce nemocné příbuzné

18.00

Za + rodiče Josefa a Marii Zapletalovy a + rodinu Brázdilíkovu

So

27.5.

 

7.30

 

Ne

28.5.

slavnost Seslání Ducha Svatého

 

7.00

Za + rodiče a příbuzné

8.00

Za + manžela, rodiče Páleníčkovy, jejich dcery Marii a Ludmilu a duše v očistci

9.30

Za + Jindřicha Kučeru a živou rodinu

18.00

Za + Antonína Kučeru, živou rodinu a duše v očistci

·          Při sbírce na pronásledované křesťany jsme minulou neděli vybrali 33.610 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě před Nejsvětější svátostí za naše rodiny v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·          Orel jednota Holešov Vás zve v sobotu 27.května 2023  na tradiční akci Kácení máje v Holešově , které se koná od 14 hodin na náměstí Dr.E. Beneše. Máme pro Vás připraveny hry pro děti, skákací hrad, tombolu i bohaté občerstvení a samozřejmě kulturní vystoupení. Na setkání se těší pořadatelé."

·          Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

·          V pátek 2. června se koná Noc kostelů. Také náš farní kostel bude do této akce zapojený. Těšit se můžete na divadelní představení Osobní příběh a také na koncert Holešovského komorního orchestru. Program si můžete přečíst na farních nástěnkách nebo na webových stránkách farnosti.