kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 14. 5. do 21. 5. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 14. 5. do 21. 5. 2023

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

14.5.

6. neděle velikonoční

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

15.5.

 

-

 

Út

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

-

 

St

17.5.

 

-

 

Čt

18.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

17.00

Za rodinu Zakopalovu, Daňkovu a Macekovu

19.5.

 

-

 

So

20.5.

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

-

 

Ne

21.5.

7. neděle velikonoční

11.00

Za + rodiče Fuksovy, Kozmínovy a sestry

· Dnes je sbírka na pronásledované křesťany. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

· Po mši sv. v 9.30 hod. bude v rámci dnů města koncert Holešovského komorního orchestru ve farním kostele v Holešově.

· Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.