kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 5. do 21. 5. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 5. do 21. 5. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.5.

6. neděle velikonoční

 

Dny města

7.00

Za + rodinu Vyvlečkovu, duše v očistci a rodiny Dujkovu, Kučerovu a Darebníčkovu

8.00

Za + rodiče Doleželovy a prarodiče z obou stran

9.30

Za město, mikroregion a za partnerská města.

Za + Josefa Navrátila a duše v očistci.

18.00

Za Žofii a Miloslava Fuksovy, dva syny a živou rodinu

Po

15.5.

 

18.00

Na poděkování za 50 let života s prosbou o ochranu Panny Marie

Út

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

6.30

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Klezlovu

St

17.5.

 

18.00

Za živou a + rodinu Janošovu a Kučerovu

Čt

18.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

7.30

Na poděkování za dar života, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Helenu Cholastovou, živou a + rodinu

19.5.

 

7.30

Za + rodiče Kroupovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Františka Večeřu, živou a + rodinu

So

20.5.

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

7.30

Za + Stanislava Navrátila, živou rodinu a duše v očistci

Ne

21.5.

7. neděle velikonoční

 

7.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

8.00

Za + Josefa Křížka, dva bratry, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Pálkovy a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Mičkovy, živou a + rodinu

·          Dnes je sbírka na pronásledované křesťany. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Děkujeme dárci za dar 1000 Kč na potřeby kostela.

·          Po mši sv. v 9.30 hod. bude v rámci dnů města koncert Holešovského komorního orchestru ve farním kostele.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.