kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 5. do 14. 5. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 4. do 7. 5. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.5.

5. neděle velikonoční

 

Pouť ke sv. Janu Sarkanderovi

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

15.00

PŘÍLEPY – Za živé a + občany z Přílep

18.00

Na poděkování za milosti Ducha Svatého

Po

8.5.

 

18.00

Za + rodiče Svobodovy z Přílep, Boží požehnání pro celou rodinu a ochranu Panny Marie a duše v očistci

Út

9.5.

 

6.30

Za živou a zemřelou rodinu

St

10.5.

 

18.00

Za + Richarda a Jarmilu Oherovy, dvoje rodiče, živou a + rodinu

Čt

11.5.

 

7.30

Za + Jiřího Koláčka a živou rodinu

12.5.

 

7.30

Za + Jiřího Franka a živou rodinu

18.00

Za + Antonína Motala, živou a + rodinu a duše v očistci

So

13.5.

památka Panny Marie Fatimské

7.30

Za + rodinu Havlovu, Bubílkovu, duše v očistci a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu

15.00

MARTINICE – Za živé a + občany z Martinic

Ne

14.5.

6. neděle velikonoční

 

Dny města

7.00

Za + rodinu Vyvlečkovu, duše v očistci a rodiny Dujkovu, Kučerovu a Darebníčkovu

8.00

Za + rodiče Doleželovy a prarodiče z obou stran

9.30

Za + Josefa Navrátila a duše v očistci

18.00

Za Žofii a Miloslava Fuksovy, dva syny a živou rodinu

·          Dnes při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme rodičům, kteří očekávají narození dítěte.

·           Každý den v 17.30 hod. se ve farním kostele koná májová pobožnost. Rozpis jednotlivých májových je v sakristii, prosím, zapište se na vedení této pobožnosti.

·           Animátoři děkanátu spolu s kaplanem pro mládež vás zvou na děkanátní ČUNDR, který se uskuteční už zítra. Sraz je v 8.15 na autobusovém nádraží v Holešově. Trasa, která povede na poutní místo Provodov a do lázeňského města Luhačovice, je dlouhá zhruba 13 km. Návrat kolem 18.00 v Holešově. Těšíme se na vás!

·           Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina v 15.30 hod.

·           "Tělovýchovná jednota Orel Holešov a město Holešov srdečně zvou 13.5. v sobotu na Sarkandrovskou pouť smíření na Svatý Hostýn. Pěší poutníci budou vycházet v 8 hodin od farního kostela. Pro ostatní
je vypraven autobus, který bude vyjíždět od všetulské zvonice ve 13 hodin a od zámku ve 13.15. Pouť ukončíme mší svatou, slouženou  v 14,45 v bazilice na Sv. Hostýně.

·           V sobotu se budou v Martinicích konat hody, mše svatá na místním hřišti začne v 15 hod.

·           Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.

·           Centrum pro rodinu zve děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit v termínu od 17. do 21. července na téma „Kdo si hraje, nezlobí“. Přihlášky jsou k dispozici u pracovnic Centra U sv. Martina.