kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově 30. 4. do 7. 5. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 4. do 7. 5. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.4.

4. neděle velikonoční

7.00

Za + rodiče Zdenka a Jarmilu Bradíkovy, + rodiče Inocence a Františku Pozziovy

8.00

Za + Jaroslava Kužela, živou a + rodinu Kuželovu a Vybíralovu

9.30

Za + rodiče Chytilovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Vlastimila Tomečka, živou a + rodinu Tomečkovu, pomoc a ochranu Boží

Po

1.5.

památka sv. Josefa, dělníka

8.00

Za + Františku Jančíkovou a duše v očistci

Út

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

6.30

Za + Anežku Mrázkovou, živou rodinu a duše v očistci

St

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

18.00

Na poděkování za uzdravení syna s prosbou o Boží ochranu do dalších let

Čt

4.5.

 

7.30

Za spásu duše + Evy, Boží požehnání pro její živou rodinu a za duše v očistci

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.5.

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Ponížilovy, syny, dcery, zetě, snachu, vnuky a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Baďurovu a Královu

19.00

JANKOVICE – za živé a + občany z Jankovic

So

6.5.

památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

7.30

Za + manžela a živou rodinu

Ne

7.5.

5. neděle velikonoční

 

Pouť ke sv. Janu Sarkanderovi

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

15.00

PŘÍLEPY – Za živé a + občany z Přílep

18.00

Na poděkování za milosti Ducha Svatého

·           Zítra v 9.00 hod. u farního kostela v Holešově požehnáme k letošní sezoně cyklistům, koloběžkářům, bruslařům a jiným milovníkům jedné stopy.

·           Od zítřka začnou májové pobožnosti každý den v 17.30 hod. ve farním kostele (kromě prvního pátku). Rozpis jednotlivých májových je v sakristii, prosím, zapište se na vedení májové pobožnosti.

·           3.5. u příležitosti výročí posvěcení misijního kříže u kostela v Třeběticích je možné získat plnomocné odpustky po splnění obvyklých podmínek. Proto mše svatá v Třeběticích nebude v pondělí ale ve středu v 17. hod.

·           V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, napište se prosím na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·           V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.

·           V sobotu ve 12 hod. bude na náměstí žehnání motorkářů.

·          Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme rodičům, kteří očekávají narození dítěte.