kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 3. do 26. 3. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 3. do 26. 3. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.3.

4. neděle

postní

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Galasovskou

9.30

Za + Josefa a Libuši Kopřivovy a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

20.3.

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7.30

Za zemřelého Josefa Dvorského, rodiče, bratra a duše v očistci

18.00

Za + Marii Páníkovou, + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

Út

21.3.

 

6.30

Na poděkování za dar života

St

22.3.

 

18.00

Za živou a + rodinu Kopřivovu a Večeřovu

Čt

23.3.

 

7.30

Na úmysl dárce

24.3.

 

7.30

Za + rodinu Staňkovu a za mír na Ukrajině

18.00

 

So

25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

Den modliteb

za nenarozený život

7.30

Za nenarozený život

Ne

26.3.

5. neděle

postní

7.00

Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + manžela, dvoje rodiče z obou stran a živou rodinu

9.30

Za + Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop a duše v očistci

18.00

Za + rodiče, sestru, švagra a duše v očistci

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.

·          Příští neděli si po dopoledních bohoslužbách můžete v průjezdu fary zakoupit vína z arcibiskupských zámeckých sklepů. 20 % z výdělku bude pak věnován farnosti.

·          Centrum pro rodinu zve všechny rodiny ke společné pobožnosti křížové cesty v 15 hod.