kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 26. 2. do 5. 3. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 26. 2. do 5. 3. 2023

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

26.2.

1. neděle

postní

11.00

Za Boženu a Ludvíka Novosádovy, živou rodinu a duše v očistci

Po

27.2.

 

-

 

Út

28.2.

 

-

 

St

1.3.

 

-

 

Čt

2.3.

 

17.00

Za rodinu Miklíkovu a Chytilovu

3.3.

První pátek v měsíci

-

 

So

4.3.

 

-

 

Ne

5.3.

2. neděle

postní

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·          Při sbírce na svatopetrský haléř jsme minulou neděli vybrali celkem 4.271 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě před NSO za naše rodiny v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·          Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.