kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 2. do 19. 2. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 2. do 19. 2. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.2.

6. neděle v mezidobí

7.00

Za + Marii a Františka Konečných a duše v očistci

8.00

Za Adama Macůrka a rodinu Macůrkovu a Vaculíkovu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za vnoučata a jejich blízké s prosbou o zdraví, pomoc a Boží ochranu

Po

13.2.

 

18.00

Za živou a + rodinu Mostýnovu a Kadlíkovu

Út

14.2.

 

6.30

Za Boží požehnání, ochranu a sílu pro Majku Rafajovou

St

15.2.

 

18.00

Za + Marii Svobodovou, manžela Josefa, syny a živou rodinu

Čt

16.2.

 

7.30

Za + Jiřinu Šarmanovou, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

17.2.

 

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci

18.00

Za kamarádku Janu Malénkovou, živou rodinu a duše v očistci

So

18.2.

 

7.30

Za živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

19.2.

7. neděle v mezidobí

7.00

Za + Emilii Šálkovou, manžela, děti a prarodiče z obou stran

8.00

Za + Miroslavu a Stanislava Miklíkovy a živou rodinu ze Všetul

9.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

18.00

Za + Janu Očadlíkovou a živou rodinu

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Ve středu zveme seniory na společné setkání v 15.30 hod. v domě U sv. Martina

·          Centrum pro rodinu pořádá příští neděli v 15 hod. přednášku P. Ladislava Noska SJ, rektora svatohostýnské baziliky na téma „Manželské kontrasty“ v rámci Národního týdne manželství. Setkání se bude konat v domě U sv. Martina v Holešově.

·          Příští neděli bude sbírka na svatopetrský haléř.