kostel kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 12. do 11. 12. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 12. do 11. 12. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.12.

2. neděle

adventní

7.00

Za + prarodiče Zdeňku a Jaroslava Heryánovy a strýce Jaroslava a duše v očistci

8.00

Za živou a zemřelou rodinu

9.30

Za + syna Miroslava, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Leopoldu Štěpaníkovu, manžela, rodiče z obou stran a Boží požehnání po živou rodinu

Po

5.12.

 

6.30

Za + Jaroslava a Hedviku Rektoříkovy, za Boží požehnání pro celou rodinu Rektoříkovu a duše v očistci

18.00

 

Út

6.12.

 

6.30

Za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

St

7.12.

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

6.30

Za + Ludmilu a Stanislava Olšovské

18.00

Za + Františka a Zuzanu Bartoškovy

Čt

8.12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6.30

Za Boží požehnání, dary Ducha Svatého a pomoc při správném rozhodování na životní cestě

18.00

Za + Josefa Přikryla, manželku, dcery, rodiče z obou stran a duše v očistci

9.12.

 

6.30

Za Boží požehnání a dar zdraví pro Natálku Husákovou

18.00

Za nenarozené děti

So

10.12.

 

7.30

 

Ne

11.12.

3. neděle

adventní

7.00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

8.00

Za + Oldřicha Ponížila, syna Jiřího, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

 

·           Děkujeme dárcům za finanční dar ve výši 23.000 Kč. Pán Bůh zaplať!

·           Adventní koncert ve farním kostele se dnes neuskuteční, kvůli nemoci pianisty.

·           Od zítřka od 7.30 hod. si můžete nechat zapsat úmysly na příští rok.

·           V pátek se uskuteční v Bystřici pod Hostýnem mládežnická mše a po ní na faře gaučtalk s Tamarou Suchánkovou s názvem: Neboj se svítit. Všichni mladí jsou srdečně zváni. 

·           Příští neděli 11.12. bude v průjezdu fary prodej arcibiskupských zámeckých vín. Víno ze zámeckých sklepů může být dobrým vánočním dárkem. 20 % z výtěžku prodeje bude věnováno naší farnosti.

·           V sobotu 17. prosince budeme při mši svaté v 10 hod. udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo by chtěl tuto svátost přijmout, prosím, napište se na připravený seznam mezi lavice.

·           Charita Holešov hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku, která se bude konat v sobotu 7. ledna. Zájemci se mohou hlásit na Charitě u pí Pěčkové.