kostel kostel

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 27. 11. do 4. 12. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 27. 11. do 4. 12. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.11.

1. neděle adventní

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

28.11.

 

17.00

 

Út

29.11.

 

-

 

St

30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

-

 

Čt

1.12.

 

-

 

2.12.

První pátek v měsíci

-

 

So

3.12.

památka sv. Františka Xaverského, kněze

-

 

Ne

4.12.

2. neděle adventní

9.30

Za + Otakara Pěluchu a + spolubratry v kněžské službě

·           Při sbírce na opravy ve farnosti bylo minulou neděli vybráno celkem 900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Centrum pro rodinu zve v úterý ke společné adoraci za rodiny v 18 hod. ve farním kostele.

·           Příští neděli zveme vás do farního kostela v Holešově na adventní koncert „Krásných melodií“ v 16.00 hod., zpěv - Kateřina Jurášková a Lenka Rafajová, violoncello - Karolina Zívalíková, piano - Jiří Šon.