kostel

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 11. 9. do 18. 9. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 11. 9. do 18. 9. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.9.

24. neděle v mezidobí

9.30

Za živou a + rodinu Němcovu

Po

12.9.

 

17.00

Za + Marii Imrichovou a kmotry

Út

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

-

 

St

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

-

 

Čt

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

-

 

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

-

 

So

17.9.

 

-

 

Ne

17.9.

25. neděle v mezidobí

9.30

Za živou a + rodinu Charvátovu

·           Na výzvu předsedy ČBK se bude ve středu konat tichá adorace za mír pro Ukrajinu. Adorace začne po večerní mši svaté ve farním kostele v Holešově až do 20 hod.

·           Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.

·           V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.