kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 11. 9. do 18. 8. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 11. 9. do 19. 9. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za Františku a Josefa Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

Po

12.9.

 

18.00

Za nemocného manžela s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Út

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

6.30

Za Boží pomoc a posilu v těžké nemoci

St

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

18.00

Za + Karla Beňu, živou rodinu a duše v očistci

Čt

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

7.30

Za uzdravení a Boží požehnání pro Esterku

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

7.30

Za + manžela Josefa Sedláčka, dvoje rodiče, bratra a živou rodinu

18.00

Za + Ludmilu Chytilovou, + Ludmilu Štěpánkovou a jejich manžele

So

17.9.

 

7.30

Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu do dalších let

Ne

18.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče a duše v očistci

8.00

Za Františka Sedlaříka z Bořenovic a za živou a + rodinu

9.30

Za živé a + občany ze Žop

18.00

Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Lorencovu, Salekovu a Mičíkovu

·           Na výzvu předsedy ČBK se bude ve středu konat tichá adorace za mír pro Ukrajinu. Adorace začne po večerní mši svaté do 20 hod. ve farním kostele.

·           Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.

·           V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.