velikonoce

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 2. 5. do 9. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 2. 5. do 9. 5. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

2.5.

5. neděle velikonoční

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

-

 

Út

4.5.

 

-

 

St

5.5.

 

-

 

Čt

6.4.

památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

17.00

Za živé a + hasiče

7.5.

První pátek v měsíci

-

 

So

8.5.

památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

-

 

Ne

9.5.

6. neděle velikonoční

11.00

Za + Ivo Peka a dvoje rodiče

·          Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali celkem 4.300,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.