kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 25. 9. do 2. 10. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 25. 9. do 2. 10. 2022

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Vaňharovu, Gajovu a + sestru

Po

26.9.

 

-

 

Út

27.9.

památka sv. Víncence z Paula, kněze

-

 

St

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

-

 

Čt

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

17.00

Za živou a + rodinu Němcovu a Bradovu

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

-

 

So

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

-

 

Ne

2.10.

27. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·           Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 3.509 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Zítra se v naší farnosti koná adorační den. Prosím, udělejte si čas a přijďte Pánu děkovat a prosit. Adorace začne po ranní mší svaté ve farní kostele.

·           Ve středu bude večerní mše sv. k poctě sv. Václava už v 17 hod. v kostele sv. Anny. Po mši svaté bude tradičně koncert Holešovského komorního orchestru. V kostele sv. Anny to bude pro letošní rok poslední mše svatá, od příští neděle už budou opět všechny mše ve farním kostele.

·           Ve čtvrtek na 18 hod. zveme mládež gymnázia a dalších středoškoláků ke sv. Martinovi na seminář o víře a náboženství.

·           Farnost Bystřice p. Host. zve dnes v 18 hod. na přednášku „Chuť žít“ kněze P. Marka Orko Váchy. Přednáška se bude konat v sále ZUŠ v Bystřici p. Host.