kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 7. do 21. 7. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 7. do 21. 7. 2024

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Hruškovy a živou rodinu

8.00

Za rodiče Marii a Františka Janalíkovy ze Všetul, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za 50 let života, pomoc a ochranu Boží do dalších let

Po

15.7.

památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

18.00

Za + Oldřicha Brázdila, rodiče, prarodiče a živou rodinu

Út

16.7.

 

6.30

Za nemocné

St

17.7.

 

18.00

Za + manžela Zdeňka Michalíka, jeho rodiče

Za + rodiče Horákovy, dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu

Čt

18.7.

 

7.30

Za + Jindřišku Zaoralovou, živou a + rodinu Zaoralovu, Zapletalovu a duše v očistci

19.7.

 

7.30

Za živou a + rodinu Zapletalovu, Zábojníkovu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče a prarodiče s prosbou o požehnání pro živou rodinu

So

20.7.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a pomoc P. Marie a sv. Josefa

Ne

21.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za spolupracovnici, její rodinu a za rodiče z obou stran

8.00

Za + rodiče, sourozence, živou a + rodinu Jurčíkovu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Jaroslava a Marii a živou rodinu

18.00

Na poděkování za 60 let života, syny Libora a Petra a jejich rodiny

·         Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·         V sobotu přijmou svátost manželství v našem kostele Anna Chytilová z Tučap a Martin Mikušek ze Lhoty u Valašského Meziříčí.

·         28. července při oslavách výročí posvěcení farního a filiálního kostela v Holešově a u příležitostí patrocinium kostela sv. Anny se uskuteční setkání staré scholy a ministrantů naši farnosti a odpoledne od 14.00 hod. všichni jste zvaní na farní odpoledne. Občerstvení a nápoje zajištěné.