mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Holešově od 20. 6. do 27. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 20. 6. do 27. 6. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžele Josefa a Helenu Sedláčkovy, jejich syna a rodinu Olšákovu

8.00

Za + Jiřího Ponížila, manželku a děti

9.30

Za + rodiče Pálkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za požehnání pro celou rodinu a za bratra Aleše

Po

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18.00

Za rodinu Tomaňovu z Holešova a rodinu Kalusovu z Tlumačova

Út

22.6.

 

6.30

Za + Aloise Janečku a jeho rodiče, živou a + rodinu

St

23.6.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy, Zámečníkovy, živou a + rodinu

Čt

24.6.

slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

7.30

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro dceru Petru a její rodinu

18.00

Za + rodiče Sedláčkovy, manžele a živou rodinu

25.6.

 

7.30

Za návrat marnotratného syna

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

So

26.6.

 

7.30

Za + Vladimíra Šťastného

10.30

TUČAPY – za živé a + občany z Tučap

Ne

27.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Duchyňovu a Beňovu

8.00

a živé a + občany z Dobrotic

9.30

Za + Františku a Josef Přikrylovy

18.00

Za + rodiče Ludmilu a Františka Šťastné, za bratra Petra Šťastného a živou rodinu

·          Dnes je sbírka na opravu motorů ke zvonům a nová okna na faře.

·          Protože dnes mají tatínkové svátek, zveme je i se svými dětmi na cyklovýlet po blízkém okolí. Sraz bude v 15 hod. u kostela. Těšit se můžete na dobré občerstvení!

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za víru a lásku v rodinách v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·          V sobotu v 10.30 hod. bude v Tučapích slavená hodová mše svatá na živé a zemřelé občany Tučap.

·          Centrum pro rodinu Holešov pořádá od 19. do 23. července týden letních aktivit pro děti od 4 do 10 let. Program na téma „Plavba k tajemným ostrovům“ bude připraven v časovém rozmezí od 8 do 16 hod. Cena za dítě je 1000 Kč (při účasti více sourozenců 900 Kč za dítě). Přihlášky si můžete vyzvednout v Centru pro rodinu U sv. Martina v Holešově.

·          Vzadu za lavicemi jsou k dispozici přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte co nejdříve na faře.