velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 2. 5. do 9. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 5. do 9. 5. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.5.

5. neděle velikonoční

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za Lenku, Evu, Václava, Dominika a jejich rodiny

18.00

Za + manželku Anežku Mrázkovou, živou rodinu a duše v očistci

Po

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

18.00

Za + Josefa Navrátila a živou rodinu

Út

4.5.

 

6.30

 

St

5.5.

 

18.00

Za živou a + rodinu Baďurovu

Čt

6.5.

památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

7.30

Na poděkování za 75 let života a Boží požehnání pro celou rodinu

18.00

Za kněze a nová kněžská a duchovní povolání

7.5.

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Paštěkovy a duše v očistci

18.00

Za + Svatopluka Grygeru, živou rodinu Pavelkovu a Grygerovu

So

8.5.

památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

8.00

Na poděkování Panně Marii za vyslyšení proseb a její milosti

Ne

9.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za + manžela, dvoje rodiče a sourozence

8.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Při sbírce na křesťanská media jsme minulou neděli vybrali celkem 19.250,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Ve čtvrtek si při večerní mši svaté připomeneme našeho světce sv. Jana Sarkandera.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepích.

·          V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          V uplynulém týdnu proběhla v našem kostele rekonstrukce ozvučení. Byla vyměněna ústředna a zastaralé reproduktory, které už neplnily dobře svou funkci. Celkové náklady na tuto obnovu činí 173.000 Kč. Do prázdnin nás čeká ještě jedna nutná oprava a to instalace pohonu zvonů lineárním motorem. V současné době funguje už pouze jeden motor a i ten velmi často vynechává. Rozpočet na tuto opravu je stanoven na 200.000 Kč. Protože na žádnou z těchto oprav nemůžeme čerpat dotace, prosím vás o přispění na náš kostel podle vašich možností. Kéž Pán vaši velkorysost odplatí!

·          Stále ještě hledáme ochotné ženy na úklid kostela. Prosím, přihlaste se co nejdřív na faře! Děkujeme!