kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 28. 5. do 4. 6. 20238

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 5. do 4. 6. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.5.

slavnost Seslání Ducha Svatého

 

7.00

Za + rodiče a příbuzné

8.00

Za + manžela, rodiče Páleníčkovy, jejich dcery Marii a Ludmilu a duše v očistci

9.30

Za + Jindřicha Kučeru a živou rodinu

18.00

Za + Antonína Kučeru, živou rodinu a duše v očistci

Po

29.5.

památka Panny Marie, Matky církve

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní

Út

30.5.

 

6.30

Za + Anežku a Arnošta Procházkovy

St

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

18.00

Za + Václava Večeřu a duše v očistci

Čt

1.6.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za + manžela a živou rodinu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.6.

První pátek v měsíci

7.30

Za Boží požehnání a dar moudrosti a rozumu

18.00

Za Josefa a Marii Krejčí, sestru Annu Školoudovou, živou rodinu a duše v očistci

So

3.6.

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučeníků

7.30

Za Boženu Šestákovou, živou a + rodinu

Ne

4.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

7.00

Za + Františka Večeřu, Josefa Žampu a Petra Krajču

8.00

Za + rodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala a Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za děti a jejich rodiny a duše v očistci

18.00

Na poděkování za Boží ochranu a vyslyšení proseb

·          Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali 32.320 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Dnes je sbírka na církevní školy.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech

·          V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          V pátek se koná Noc kostelů. V rámci programu vás zveme ve 20 hod. na divadelní představení Osobní příběh a ve 22 hod. na koncert Holešovského komorního orchestru. Další program najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti.

·          V sobotu přijmou svátost manželství Tomáš Vrana ze Zlína a Hana Frolo, r. Chmelinová ze Zlína.