velikonoce

Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Aktuality

FARNÍ KNIHOVNA

19.04.2021

Farní knihovna je opět v provozu a čekají na Vás nové knižní tituly.

Každou středu od 15 do 17 hod. a v pátek od 15 do 17.30 hod. U sv. Martina!


Svatý týden

27.03.2021

Bohoslužby můžete sledovat online na naší webové kameře. 

Zelený čtvrtek - mše svatá na památku večeře Páně v 18 hod.

Velký pátek - pobožnost křížové cesty s 1. částí novény k Božímu milosrdenství začne ve 14.30 hod. Poté budou následovat obřady Velkého pátku.

Vigilie na Bílou sobotu začne v 19.30 hod.

Svaté přijímání můžete přijmout ve čtvrtek od 19 do 19.30 hod. a na Velký pátek od 16 do 19 hod.

Bohoslužeb se může účastnit 10 % obsazenosti míst k sezení. V našem kostele je to 30 osob. Je třeba mít ústa i nos zakryté respirátorem, dezinfikovat si při vstupu do kostela ruce a dodržovat rozestupy, pokud nejsou členové jedné domácnosti. Každý musí mít místo k sezení. Není dovoleno, aby byla nařízení vlády obcházena, a bylo tím dáno pohoršení.

http://www.liturgie.cz/temata/liturgicky-cas/liturgicky-rok/velikonocni-triduum/velikonoce-2021


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

19.03.2021


Postní "soutěž" pro děti a rodiče

26.02.2021

Milé děti, jistě víte, že církev teď prožívá postní dobu. Možná vám tatínek s maminkou o ní něco pověděli a možná i vy jste si byli pro znamení kříže z popela.

Máme pro vás úkol, který se na první pohled zdá možná jednoduchý, ale asi na něj nebudete stačit sami a tak můžete o pomoc požádat rodiče. Zkuste navrhnout co nejvíce symbolů, které reprezentují dobu postní - např. Pán, Beránek, kříž, plátno, večeře, apod. Čím více, tím lépe. Ale pozor, tady ještě úkol nekončí. Jak jistě víte, Pán Ježíš po svém utrpení nakonec zvítězil a vstoupil do nebe, kam nás všechny zve. Přemýšleli jste, jak to v tom nebi vypadá? Jestli tam budou všichni vaši známí, kamarádi, zvířátka? A kolik dalších lidí? A jak se asi všichni domluví? Když tam bude taková spousta různých lidí z různých národů, kontinentů...

Asi tam bude nějaký univerzální, nebeský jazyk. Zkuste i s rodiči zapojit svou fantazii a všechny výrazy, které jste si k době postní napsali, zkuste převést do tohoto univerzálního jazyka, nazvěme ho např. nebeštinou. Ale pozor, nesmí to být překlad do nějakého jiného, ve světě známého jazyka. I když některá slova jsou ve všech jazycích velmi podobná, např. slovo máma, nejsou úplně stejná. Takže váš překlad do nebeštiny se může podobat i vašemu rodnému jazyku, ale zkuste přidat i něco navíc.

Nejkrásnější překlady odměníme o Velikonocích.

Nebeštinu můžete zaslat na farní mail nebo při procházce vhodit do poštovní schránky na faře. Těšíme se na Vaši tvorbu.

Vaši katecheté


Rok sv. Josefa - možnost získání plnomocných odpustků

26.02.2021