kostel

Mešní úmysly pro rok 2024

Pondělí

1. ledna

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Třebětic

Neděle

7. ledna

Za stavitele kostela, kněží, kteří sloužili v naší farnosti a za zastupitele obce a jejich rodiny

Neděle

14. ledna

Za + manžele Batouškovy, + děti a živou rodinu

Neděle

21. ledna

Za + manžele Hüterovy, Borutovy, Mazálkovy, Krejčí a jejich živé rodiny

Neděle

28. ledna

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

4. února

Za živou a + rodinu Bartíkovu a duše v očistci

Neděle

11. února

Za syny, dcery a jejich rodiny

Neděle

18. února

Za + Drahomíra Tupého a živou rodinu

Neděle

25. února

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

3. března

Za zdraví duše i těla pro Hanku, Kamila, Viktora, Jáchyma, Bohďu a Laďu

Neděle

10. března

Za Josefa Bartoška,​​zemřelého varhaníka, bratra Josefa a živou rodinu.

Neděle

17. března

Za dar zdraví a na poděkování andělům strážným za ochranu

Neděle

24. března

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

31. března

Za + Svatopluka Chytila, rodiče a sourozence

Pondělí

1. dubna

Za živou a + rodinu Mikuláškovu a duše v očistci

Neděle

7. dubna

Za + Karla a jeho rodiče Lochmanovy 

Neděle

14. dubna

 Za dobře zvládnuté přijímačky

Neděle

21. dubna

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

28. dubna

Na poděkování za + Jaromíra Zapletala, jeho rodiče a živou rodinu

Neděle

5. května

Za živou a + rodinu Doleželovu a Jančíkovu

Neděle

12. května

Za živou a + rodinu Karasovu

Neděle

19. května

Za + Josefa a Blaženu Pěluchovy a živou rodinu

Neděle

26. května

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

2. června

Za + Jindřicha a Zdeňku Chytilovy

Neděle

9. června

Za + Martina Tupého a babičku Drahomíru

Neděle

16. června

Za + rodiče Večeřovy, dar zdraví duši i těla pro Kamila a Filipa

Neděle

23. června

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

30. června

Za živou a + rodinu Kotáskovu

Neděle

7. července

Za manžele Pěluchovy a jejich děti s rodinou

Neděle

14. července

Za Josefa Bartoška,​​emeritního varhaníky, živou a + rodinu

Neděle

21. července

 

Neděle

28. července

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

4. srpna

Za + Marii Chytilovou, rodiče a bratra Josefa

Neděle

11. srpna

 

Neděle

18. srpna

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

25. srpna

Za živou a + rodinu Ševců a duše v očistci

Neděle

1. září

Za stavitele kostela, kněží, kteří sloužili v naší farnosti a za zastupitele obce a jejich rodiny

Neděle

8. září

Za živou a + rodinu Doleželovu a Sedláčkově

Neděle

15. září

 

Neděle

22. září

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

29. září

Za živou a + rodinu Charvátovu a duše v očistci

Neděle

6. října

Za +rodiče Karasovy, živou rodinu Karasovu a Dupalovu

Neděle

13. října

Za živou a + rodinu Pěluchovu

Neděle

20. října

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

27. října

 

Neděle

3. listopadu

Za + rodinu Borutovu

Neděle

10. listopadu

Za živou a + rodinu Žákovskou a duše v očistci

Neděle

17. listopadu

Za vnuka Kamila, dar zdraví duše i těla

Neděle

24. listopadu

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Neděle

1. prosince

Za rodinu Gajovu, Chytilovu a Miklíkovu

Neděle

8. prosince

 

Neděle

15. prosince

Za živou a + rodinu Kotáskovu

Neděle

22. prosince

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Úterý

25. prosince

Za rodiče Fuksovy, živou rodinu a duše v očistci

Středa

26. prosince

Za živou a + rodinu Pěluchovu a rodinu jejich dětí

Neděle

29. prosince

Za rodinu Zapletalovu, Šiškovu a zaměstnance jejich firem