adventni_venec

Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2021

26.02.2021

Pastorační plán na rok 2021

 
první polovina ledna           tříkrálové sbírka – Charita - online
6. ledna         slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla
 
2. února         děkovná mše sv. rodičů za děti a dětí za rodiče v 18 hod.
 
22. - 26. 3.    příležitost ke svátosti smíření od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod.
 
1. dubna        adorace v Getsemanech
2. - 3. 4.         noční bdění u Božího hrobu
4. dubna        Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. s žehnáním pokrmů
 
1. května       žehnání cyklistů – v 9 hod. u farního kostela
14. května     mše svatá v Jankovicích
22. května     koncert k poctě sv. Jana Sarkandera (přenáší TV Noe)
23. května     žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
30. května     první svaté přijímání
 
6. června       Boží Tělo – slavnost Těla a Krve Páně s průvodem do kostela sv. Anny
13. června     první výročí křtu – žehnání dětem, rodičům a kmotrům
19. června     hody Dobrotice
26. června     Tučapy - hody
 
5. července   Národní pouť na Velehradě
11. července výročí posvěcení kostela v Zahnašovicích
17. července hody Martinice
25. července VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ – FARNÍ DEN - setkání staré scholy a ministrantů
25. července žehnání aut
 
15. srpna       Holešov - pouť - farní kostel
21. srpna       hody Bořenovice
22. srpna       pouť Rymice
29. srpna       dožínky
 
5. září             žehnání aktovek a dětem do nového školního roku
5. září             hody Količín
26. září           adorační den farnosti Holešov
28. září           svatováclavský koncert HKO a mše svatá za starosty a zastupitele Mikroregionu
28. září           svatováclavský turnaj v kopané
 
3. října           Všetulská pouť
9. října           děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání Olomouc
24. října         misijní neděle (misijní koláč) 
31. října         pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a v Martinicích v 15 hod.
 
1. listopadu               slavnost Všech svatých
7. listopadu               Hubertská mše svatá v 9.30 hod.
11. listopadu            svatomartinské oslavy
21. listopadu            biřmování
27. listopadu            adorační den farnosti Třebětice
27. listopadu             žehnání adventních věnců
 
5. prosince    Mikuláš pro děti ve farním kostele
12. prosince  žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
13. – 27. 12.             předvánoční svátost smíření
18. prosince  pomazání nemocných
24. prosince 15 hodin mše svatá pro děti
24. prosince "půlnoční" mše sv. na oslavu Kristova narození ve 22 hod.
25. prosince  vánoční koncert HKO a HChS
26. prosince vánoční koncert Holešovského dětského sboru
27. prosince  svatojánské žehnání vína
31. prosince děkovná mše sv. farnosti se svátostným požehnáním
 
Akce se uskuteční, pokud nebude vyhlášena další mimořádná opatření vlády ČR.