Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2020

13.01.2020

 

6. ledna         slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla
11. ledna       tříkrálové koledování – Charita
12. ledna       svátek Křtu Páně – první výročí křtu – žehnání dětem, rodičům a kmotrům
16. ledna       přednáška Mgr. Tomáše Parmy, Ph.D. o sv. Janu Sarkanderovi – v městské knihovně
17. ledna       novéna ke sv. Janu Sarkanderovi – P. Adam Rucki – od 17 hod.
25. ledna       farní ples na zámku v Holešově
 
2. února         děkovná mše sv. rodičů za děti a dětí za rodiče v 9.30 hod.
16. února       Národní týden manželství - přednáška P. Petra Bulvase v 15 hod. (pořádá Centrum pro rodinu)
17. února       novéna ke sv. Janu Sarkanderovi – od 17 hod. - P. Jiří Obruča SI
28.2.-1.3.      postní duchovní obnova s P. Pavlem Ambrosem
 
17. března     novéna ke sv. Janu Sarkanderovi – od 17 hod.
22. března     divadelní představení SVATÝ JAN SARKANDER – ve farním kostele v 15.30 hod.
 
30.3. - 3. 4.   příležitost ke svátosti smíření od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod.
9. dubna        adorace v Getsemanech
10. - 11. 4.    noční bdění u Božího hrobu
11. dubna      adorace dětí u Božího hrobu v 10 hod.
12. dubna      Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. s žehnáním pokrmů, ochutnávka pečeného berana
12. dubna        koncert Holešovského chrámového sboru a Holešovského komorního orchestru
17. dubna      novéna ke sv. Janu Sarkanderovi – od 17 hod.
19. dubna      první svaté přijímání
 
1. – 3. 5.        Dny města – oslavy sv. Jana Sarkandera
1. května       hody Martinice
1. května       zahájení cyklistické sezóny s žehnáním cyklistům v 9 hod.
3. května       pouť ke sv. Janu Sarkandrovi
7. května       mše sv. v Jankovicích u zvonice - 19 hod.
9. května       požehnání motorkářům
10. května     hody Přílepy – Lesní kaple
10. května     žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
28. května     pouť Zahnašovice
 
7. června       první výročí křtu – žehnání dětem, rodičům a kmotrům
11. června     adorační den farnosti Rymice
14. června     Eucharistický průvod (Boží Tělo)
20. června     hody Dobrotice
27. června     Tučapy - hody
 
5. července   Národní pouť na Velehradě
12. července výročí posvěcení kostela v Zahnašovicích
26. července VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ – FARNÍ DEN - setkání staré scholy a ministrantů
26. července žehnání aut
 
15. srpna       Holešov - pouť - farní kostel
22. srpna       hody Bořenovice
25. srpna       pouť Rymice
30. srpna       Dožínky
6. září             žehnání aktovek a dětem do nového školního roku
6. září             hody Količín
26. září           adorační den farnosti Holešov
?. září                         svatováclavský koncert HKO a mše svatá za starosty a zastupitele Mikroregionu
28. září           svatováclavský turnaj v kopané
 
3. října           Všetulská pouť
10. října         děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání Olomouc

1. listopadu               slavnost Všech svatých
1. listopadu               Hubertská mše svatá v 9.30 hod.
1. listopadu               pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a v Martinicích v 15 hod.
11. listopadu            svatomartinské oslavy
27. listopadu             adorační den farnosti Třebětice
28. listopadu             žehnání adventních věnců
 
6. prosince    Mikuláš pro děti ve farním kostele
13. prosince  žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
16. – 22. 12.             předvánoční svátost smíření
19. prosince  pomazání nemocných
24. prosince 15 hodin mše svatá pro děti 
24. prosince "půlnoční" mše sv. na oslavu Kristova narození ve 22 hod.
25. prosince  vánoční koncert HKO a HChS
26. prosince vánoční koncert Holešovského dětského sboru
27. prosince  svatojánské žehnání vína
31. prosince děkovná mše sv. farnosti se svátostným požehnáním