kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 6. do 26. 6. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 6. do 26. 6. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.6.

12. neděle v mezidobí

 

BOŽÍ TĚLO

7.00

Za dvoje + rodiče a + sourozence

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala a Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za + Josefa a Libuši Kopřivovy a živou rodinu

18.00

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání

Po

20.6.

 

18.00

Za rodiče Sedláčkovy, manžela a živou rodinu

Út

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníky

6.30

Za + Aloise a Marii Janečkovy, jejich rodiče a duše v očistci

St

22.6.

 

18.00

Za Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy a Zámečníkovy, živou a + rodinu

Čt

23.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7.30

Na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18.00

Za dar víry pro dceru Petru a její rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

24.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.30

Za psychické uzdravení pro blízkou osobu

18.00

Za + Vilemínu a Josefa Pálkovy

So

25.6.

památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

7.30

Za Zdeňka Hrbáče a rodinu Trlifajovu

10.30

Hodová mše svatá v Tučapích u zvonice za živé
a zemřelé občany z Tučap

Ne

26.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Duchyňovu a Beňovu

8.00

Za živé a + občany z Dobrotic

9.30

Za + rodiče Helenu a Josefa Sedláčkovy, jejich syna a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Ludmilu a Františka Šťastné, bratra Petra, živou rodinu a duše v očistci

·         Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·         Ode dneška budou večerní mše svaté v neděli v kostele sv. Anny.

·         Odpoledne zveme všechny tatínky spolu s dětmi na společný cyklovýlet. Sraz bude ve 14 hod. u kostela.

·         Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za rodiny našeho děkanátu v úterý v 18 hod. do farního kostela.

·         V sobotu zveme všechny na hody do Tučap. Sraz bude v 10 hod. u hospody. Při mši svaté bude požehnán nový hasičský prapor.

·         Prosím rodiče dětí, které od září nastoupí do první třídy, aby už nyní pamatovali i na vyučování náboženství. Přihlášky si můžete vzít vzadu za lavicemi a vyplněné je odevzdejte co nejdříve.

·         V domě U sv. Martina probíhá rekonstrukce elektroinstalace, proto se zde nekonají žádné akce. Pracovnice Centra pro rodinu v případě potřeby kontaktujte telefonicky.