kostel

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 22. 5. do 29. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 22. 5. do 29. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.5.

6. neděle velikonoční

8.00

Za živou a + rodinu Fuksovu

Po

23.5.

 

-

 

Út

24.5.

 

-

 

St

25.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

17.00

Za rodiče Neffovy, bratra, živou a + rodinu

Čt

26.5.

 

-

 

27.5.

 

-

 

So

28.5.

 

-

 

Ne

29.5.

7. neděle velikonoční

8.00

Za scholu, děti a mládež z Rymic a Količína

 

·     Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 5 660 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·     Dnes je sbírka na pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

·     Prosíme ochotné pomocníky, kteří by se zapojili do přípravy a realizace Noci kostelů v pátek 10. června, aby přišli na setkání tuto středu po večerní mši sv. na faru.