kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 22. 5. do 29. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 22. 5. do 29. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za + Františka Večeřu, živou a + rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Josefa Křížka, dva bratry, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Mičkovy, živou a + rodinu

Po

23.5.

 

18.00

Za + Václava Večeřu a duše v očistci

Út

24.5.

 

6.30

Za + rodiče, za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

St

25.5.

 

18.00

Za dvoje + rodiče a celou + rodinu

Čt

26.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

7.30

Na poděkování za Boží ochranu a za duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

27.5.

 

7.30

Za + Stanislava Sadila a živou rodinu

18.00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

So

28.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Smetanovu

Ne

29.5.

7. neděle velikonoční

7.00

Za + Stanislava a Tomáše Lochmanovy, rodinu Hrdličkovu a Tvarůžkovu

8.00

Za + rodiče Páleníčkovy, jejich dcery Ludmilu a Marii

9.30

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

18.00

Za + Antonína Kučeru, živou a + rodinu a duše v očistci

·         Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 30 430 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Děkujeme také dárcům za celkový dar ve výši 25 000 Kč.

·         Dnes je sbírka na pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

·         28. 5. od 14. hod. začne doprovodný program kácení máje, na který vás srdečně zve TJ Orel
a KDU ČSL. Samotné kácení bude mezi 17.00 a 18.00 hod.

·         Prosíme ochotné pomocníky, kteří by se zapojili do přípravy a realizace Noci kostelů v pátek 10. června, aby přišli na setkání tuto středu po večerní mši sv. na faru.

·         Pokud má někdo možnost nosit květiny na výzdobu kostela, budeme rádi.