kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 1. 5. do 8. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 5. do 8. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.5.

3. neděle velikonoční

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za Lenku, Evu, Václava, Dominika, jejich rodiny a duše v očistci

9.30

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Navrátila a živou rodinu

Po

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

18.00

Za živou a + rodinu Baďurovu a Královu

Út

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6.30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let

St

4.5.

 

18.00

Za rodinu Svobodovu

Čt

5.5.

 

7.30

Za + manžela a dar zdraví pro vnuka

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

Za dar zdrví a Boží požehnání pro rodinu.

6.5.

památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

7.30

Za + rodiče Ponížilovy, dcery, syny, zetě, vnuky a živou rodinu

18.00

Za + rodinu Miklíkovu ze Žop, + manžela Jaru Seborského, živou rodinu Seborskou a duše v očistci 

19.00

JANKOVICE u zvonice: za živé a zemřelé občany z Jankovic

So

7.5.

 

7.30

Za + manžela a živou rodinu

Ne

8.5.

4. neděle velikonoční

 

POUŤ KE SV. JANU SARKANDEROVI

7.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za vyslyšení proseb a daru milosti

·         Dnes ve 14 hod. bude požehnání cyklistům, koloběžkářům, bruslařům a ostatním zájemcům o požehnání do nové sezony. Sraz před farním kostelem.

·         Ode dneška po celý měsíc květen se budou každý den v 17.30 hod. ve farním kostele konat májové pobožnosti. Pokud by někdo chtěl pobožnost vést, ať se prosím nahlásí v sakristii.

·         V tomto týdnu se návštěva nemocných konat nebude. Návštěvu uskutečníme druhý týden v květnu

·         Ve čtvrtek bude latinská mše svatá ve farním kostele.

·         V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se prosím na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·         Příští neděli si připomeneme při mši sv. v 9.30 hod. našeho světce a faráře sv. Jana Sarkandera a také 700. výročí první písemné zmínky o farnosti Holešov. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup, kazatelem bude prof. Petr Piťha

·         Příští neděli bude sbírka na křesťanská média (TV Noe a rádio Proglas).