kostel

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 24. 4. do 1. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 24. 4. do 1. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.4.

2. neděle velikonoční

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

25.4.

svátek sv. Marka, evangelisty

17.00

 

Út

26.4.

 

-

 

St

27.4.

 

-

 

Čt

28.4.

 

-

 

29.4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

-

 

So

30.4.

 

-

 

Ne

1.5.

3. neděle velikonoční

9.00

Za nemocného Pavla a jeho rodinu

·     Minulou neděli jsme na platy kněží vybrali celkem 5 990,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·     Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě za naše rodiny před Nejsvětější svátostí v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·             Ve středu v 15.30 hod. bude setkání seniorů v domě U sv. Martina.

·     Příští neděli bude mimořádně mše svatá už v 9 hod.

·     Příští neděli bude ve 14 hod. žehnání všem cyklistům. Sraz před farním kostelem v Holešově.