kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 4. do 24. 4. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 4. do 24. 4. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.4.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.00

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, za Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

9.30

Za + Věru Miklovou a duše v očistci

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

Po

18.4.

 

7.00

Za + rodiče Zdenku a Bohumila Viktorinovy

8.00

Za + Aloise Martinku, + syna, + rodiče Trčkovy, Martinkovy, ochranu Boží a Panny Marie, dary Ducha Sv. a víru pro rodinu Martinkovu, Mikuláškovu a Preislerovu

9.30

Za dar zdraví pro nemocného vnuka a jeho rodiče

Út

19.4.

 

6.30

Za těžce nemocnou maminku, za přijetí Boží vůle s důvěrou v Boží prozřetelnost

St

20.4.

 

18.00

Za + Jiří Brázdila, manželku Zdeňku, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu

Čt

21.4.

 

7.30

Za + Lenku Procházkovou a celou živou rodinu

22.4.

 

7.30

Za uzdravení tatínka Petra a Boží pomoc pro jeho rodinu

18.00

Na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží požehnání

So

23.4.

 

7.30

Za + manžele Zdenka a Jarmilu Bradíkovy, + manžele Inocence a Františku Pozziovy

Ne

24.4.

2. neděle velikonoční

7.00

Za + Františka a Emilii Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

18.00

Za Jaroslava Vaculíka a živou rodinu

·     Dnes je sbírka na platy kněží.

·     Každý den se budeme modlit novenu k Božímu milosrdenství vždy v 15 hod.

·     Příští neděli v 15 hod. bude závěrečná pobožnost k Božímu milosrdenství.