kostel

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 10. 4. do 17. 4. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 10. 4. do 17. 4. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.4.

Květná neděle

9.30

Za živou a + rodinu Mikuláškovu a duše v očistci

Po

11.4.

 

17.00

Za + Michaelu Pospíšilíkovou a živou rodinu

Út

12.4.

 

-

 

St

13.4.

 

-

 

Čt

14.4.

Zelený čtvrtek

-

 

15.4.

Velký pátek

-

 

So

16.4.

Bílá sobota

-

 

Ne

17.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.30

Na poděkování za dar zdraví a přijetí darů Ducha Svatého pro službu Bohu a bližním

·     Dnes v 15.30 hod. se bude konat koncert Holešovského komorního orchestru a chrámového sboru ve farním kostele v Holešově. Zazní skladba Josepha Haydna: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži. Diriguje Jaroslav Mikuš. Všichni jste srdečně zváni.

·     V kostele v Holešově budou pobožnosti na Zelený čtvrtek v 18 hod., na Velký pátek v 15 hod. a na Bílou sobotu ve 20.30 hod. Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude ještě krátká adorace v Getsemanské zahradě.

·     Na Velký pátek ve 14.30 hod. bude pobožnost křížové cesty a první část noveny k Božímu milosrdenství.

·     Celonoční adorace u Božího hrobu bude z Velkého pátku na Bílou sobotu. Boží hrob bude od pátečního odpoledne cca od 16.30 hod. otevřen z parkoviště.

·     Na Bílou sobotu zveme všechny děti na společnou adoraci u Božího hrobu v 10 hod.

·     Příští neděli si můžete přinést velikonoční pokrmy k požehnání.