adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Holešově od 21. 11. do 28. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 11. do 28. 11. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.11.

slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7.00

Za + rodiče Vyňuchalovy a Vabrouškovy

8.00

Za + Ignáce, Emilii a Marii Kašpárkovy a živou rodinu z Bořenovic

9.30

Za biřmovance a jejich rodiny

18.00

Za + rodiče Vlastu a Aloise Sklenaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

Po

22.11.

památka sv. Cecílie, panny a mučednice

18.00

Za + Františku Přikrylovou a + rodiny

Út

23.11.

 

6.30

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu

St

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

18.00

Na úmysl dárce

Čt

25.11.

 

7.30

Za + Miladu Konečnou, její rodiče Mlýnkovy a syna

26.11.

 

7.30

Za + rodinu Bartoškovu a Kopačkovu

18.00

Za + Zdeňka Košinu a živou rodinu

So

27.11.

 

7.30

Na poděkování za 45 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Ne

28.11.

1. neděle

adventní

7.00

Za + rodiče Ludmilu a Eduarda Hradilovy s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

8.00

Za Miloše a Rostislava Miklíkovy ze Všetul

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka a Jana Miklíkovy, jejich rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

·         Při sbírce na Chartiu se minulou neděli vybralo celkem 21.666,- Kč.

·         Upřímné Pán Bůh zaplať, patří také dárcům za finanční dar 15.000,- Kč na opravy ve farnosti.

·         Centrum pro rodinu zve všechny, kteří si chtějí vyrobit adventní věnec, na adventní tvoření, které proběhne v pátek od 15 hod. v domě U sv. Martina. Zajištěno bude chvojí, svíčky a ozdoby si přineste s sebou.

·         V sobotu 27.11. v 15.30 hod. ve farním kostele, bude žehnání adventních věnců a zapálení první adventní svíci . Po žehnací pobožnosti bude následovat adventní koncert holešovského komorního orchestru. Prosím dodržujme doporučená opatření.

·         Letos, stejně jako v předchozích letech ve farním kostele v Holešově budou rorátní mše svaté 6.30 hod.. Začínáme v pondělí 29. listopadu. Adventní věnce budou také požehnány v první adventní nedělí při bohoslužbách.