adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 10. do 31. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 10. do 31. 10. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.10.

30. neděle v mezidobí

 

MISIJNÍ NEDĚLE

7.00

Za Františka Sedlaříka, živou a + rodinu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro rodinu

18.00

Za + rodiče, syna Jiřího, dvoje rodiče, tetu a její rodinu

Po

25.10.

 

18.00

Za + Josefa Teteru a Kateřinu Novosadovou

Út

26.10.

 

6.30

Za + rodiče, + rodinu a přátele, za dar věčného života v Božím království

St

27.10.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy a Zámečníkovy, živou a + rodinu

Čt

28.10.

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolůa

8.00

Za + Marii Navrátilovou a duše v očistci

29.10.

 

7.30

Za Dagmar, živou a + rodinu

18.00

Na poděkování za 80 a 90 let života a za živou a + rodinu Dovrtělovu

So

30.10.

 

7.30

 

Ne

31.10.

31. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování Pánu Bohu za milosti a dary s prosbou o požehnání a zdraví pro manžele Irenu a Česlava u příležitostí 60 výročí manželství

8.00

Za + Kamila Dostála, Blaženu Adamíkovou z Ludslavic, rodiče Fuksovy ze Žop a živou rodinu

9.30

Za + Miloslava Hyánka, manželku a duše v očistci

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadala a živou rodinu

·          Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 26.122,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Dnes je sbírka na misie. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať. V průjezdu farní budovy si můžete zakoupit balíček s cukrovím a tak i tímto způsobem podpořit PMD. Děkujeme všem, kteří napekli a donesli cukroví a těm, kteří včera připravili baličky.

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za rodiny před Nejsvětější svátostí v úterý od 18 hod. ve farním kostele.

·          Ve středu v 19.00 hod. v zasedací místnosti na faře bude setkání ekonomické rady farnosti. Prosím o přítomnost všech členů ekonomické rady.

·          V pátek od 9.00 do 15.00 hod bude v budově svatého Martina soustředění scholy a všech, kteří by měli zájem zpívat ve farní schole. Soustředění je s obědem.

·          Příští neděli bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a v Martinicích v 15 hod.

·          Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci můžete získat již od 25. října do 8. listopadu. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.