adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 24. 10. do 31. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 24. 10. do 31. 10. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.10.

Výročí posvěcení kostela

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

25.10.

 

17.00

Za živou a + rodinu Pěluchovu

Út

26.10.

 

-

 

St

27.10.

 

-

 

Čt

28.10.

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolůa

-

 

29.10.

 

-

 

So

30.10.

 

-

 

Ne

31.10.

31. neděle v mezidobí

9.30

Za živou a + rodinu Karasovu a Dupalovu

·          Dnes je sbírka na misie.

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za rodiny před Nejsvětější svátostí v úterý od 18 hod. ve farním kostele v Holešově.

·          Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci můžete získat již od 25. října do 8. listopadu. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.